SiBBr - Sistemas de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira

Description

Add description

Resources

Modules Available

Name Link
Collectory https://collectory.sibbr.gov.br/collectory/
Biocache https://ala-hub.sibbr.gov.br/ala-hub/
Biocache Service https://biocache-service.sibbr.gov.br/biocache-service/
Regions https://regions.sibbr.gov.br/regions/
Species https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/
Species service https://bie-webservice.sibbr.gov.br/bie-index/
Species list https://specieslist.sibbr.gov.br/
Images https://images.sibbr.gov.br/images/
Spatial https://portal-espacial.sibbr.gov.br/spatial-hub/
CAS https://cas5.sibbr.gov.br/cas/
Usedetails https://cas5.sibbr.gov.br/userdetails/

For more information, you may contact Dave Martin or Nick Dos Remedios on Slack.